25 popular Women freedom fighters of India

1. कित्तूर चेनम्मा – Women freedom fighters of India (जनम: 23 अक्टूबर 1778 – मृत्यु: 2 फरवरी 1829) 2. रानी लक्ष्मी बाई – Women freedom fighters of India (जन्म : 19 नवंबर 1828 – मृत्यु : 20 जून 1858) 3. …

आगे पढ़ने के लिए क्लिक करें 25 popular Women freedom fighters of India